Цус бүлэгнэлт гэж юу вэ? Цус бүлэгнэлт нь цусны эсүүд болон цусны бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүд хоорондоо наалдаж, судсанд бөглөрөх үед үүсдэг гель хэлбэртэй зүйл юм. Энэ нь судаснуудын дотор болон гадна талд биеийн бүх хэсэгт үүсч болох бөгөөд тухайн нөхцөл байдлаас...

read more