Үрэвсэл гэж юу вэ? Шалтгаан, шинж тэмдэг, эмчилгээ

Үрэвсэл гэдэг нь гэмтээгч хүчин зүйлүүдийн эсрэг бие махбодийн үзүүлж байгаа хариу урвалыг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл хүн ямар нэгэн байдлаар гэмтэлд өртөхөд бидний бие гэмтэл авч улмаар эдэд бактерийн халдвар орж ирдэг. Энэхүү бактерийн халдварыг устгаж цэвэрлэх үйл явцыг...

read more
Үе мөчний үрэвсэл гэж юу вэ? Шалтгаан,шинж тэмдэг,эмчилгээ

Үе мөчний үрэвсэл гэж юу вэ? Шалтгаан,шинж тэмдэг,эмчилгээ

Дархлааны систем болон гэмтсэн эд нь үе мөчний хаван болон бусад шинж тэмдгүүдийг үүсгэдэг химийн бодисуудыг ялгаруулах явцад үе мөчний үрэвсэл үүсдэг. Эдгээр химийн бодисууд нь гэмтэл, халдвар авсан хэсэгт цусны урсгалыг нэмэгдүүлж, улайлт, дулааныг үүсгэдэг. Зарим...

read more