Шээс задгайрах гэж юу вэ? шинж тэмдэг, шалтгаан, урьдчилан сэргийлэлт

Шээс задгайрах гэж юу вэ? шинж тэмдэг, шалтгаан, урьдчилан сэргийлэлт

Шээс задгайрах гэдэг нь – давсагаа удирдах чадвар алдагдахыг – хэлэх ба элбэг тохиолддог, санаа зовоосон асуудал юм. Энэ нь хааяа ханиалгах болон найтаах үед шээс гоожихоос эхлээд гэнэт шээс ихээр хүрж, угаалгын өрөө орох завдалгүй шээх байдлаар илэрдэг. ...