Хордлого гэж юу вэ? шалтгаан, шинж тэмдэг, эмчилгээ

Хордлого гэж юу вэ? шалтгаан, шинж тэмдэг, эмчилгээ

Хордлого гэдэг нь ямар нэгэн хортой болон хориглох заалттай гэр ахуйн химийн бодис, эм, эмийн бэлдмэл ургамал, хоол хүнс, ундаа, хууль бус эм зэргийг санаатай буюу санамсаргүйгээр залгих, амьсгалах болон бусад аргаар хүртэх үед бие махбодийн дотоод орчин, бодисын...