Мезим форте эм, хэрэглэх заавар, гаж нөлөө 2023

Мезим форте эм, хэрэглэх заавар, гаж нөлөө 2023

Мезим форте эм нь нойр булчирхайн гадаад шүүрлийн үйл ажиллагааны дутагдлын үед түүнийг нөхөх зорилгоор хэрэглэгдэнэ. Найрлага дахь амилаза, липаза, протеаза зэрэг фермент нь нүүрс ус, өөх тос, уургийн боловсруулалтыг хөнгөвчилж тэдгээрийг нарийн гэдэсний ханаар бүрэн...